Strinjam se
Portal CZK.si uporablja piškotke, ki si jih lahko podrobneje ogledate tukaj.
- session cookie: izbira jezika, normalno delovanje strani, poteče takoj ob zaključku seje in se v skladu z GDPR naloži tudi brez privolitve,
- google analytics: statistika obiska, se ne naloži brez privolitve,
- test cookie: preveri, če imate piškotke sploh omogočene, v nasprotnem primeru niti ne kaže tega opozorila
Prijava

V primeru težav s spletno stranjo vas
prosimo, da kontaktirate info@czk.si.
Registracija[?]

PrijavaENGSLO
Prijava
Nazaj

Center za kreativnost (CzK) je interdisciplinarna platforma, ki povezuje, promovira, predstavlja in podpira dejavnosti in razvoj kulturnega in kreativnega sektorja (KKS) v Sloveniji. S svojimi programi spodbuja opolnomočenje potencialov družbene in ekonomske vrednosti sektorja ter ga aktivneje povezuje z gospodarstvom, znanostjo, izobraževanjem in drugimi sektorji.

Spodbujamo razvoj projektov, ki nastajajo na presečiščih umetnosti, kulture, eksperimentov, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev, ki vsebujejo ali izražajo kulturne ali kreativne vsebine. Rezultati teh projektov so poslovno uresničljivi, povečujejo dodano vrednost, so usmerjeni v reševanje posebnih družbenih problemov ter prispevajo k družbenemu napredku in blaginji. MAO s projektom vzpostavlja pomemben del podpornega okolja za inovacije v Republiki Sloveniji in je sistemsko umeščen v celoten okvir tega podpornega okolja.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Naložba je v celoti vredna 11 MIO EUR. Program Centra za kreativnost je zasnoval Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO).

Prvi del projekta, Platformo CzK, vredno 5.628.094 EUR, izvaja Muzej za arhitekturo in oblikovanje. S tem muzej nadgrajuje dolgoletno delovanje nacionalnega vozlišča kulturnega in kreativnega sektorja (KKS). Cilje projekta v obliki javnih subvencij za spodbujanje podjetništva v KKS ter vzpostavljanje močnejšega sodelovanja z gospodarstvom nadgrajujejo finančne podpore CzK v višini 5.290.000 EUR. Ta del projekta vodi Ministrstvo za kulturo RS.

MAO je vzpostavil projektni pisarni v Ljubljani in Mariboru, s čimer se bo v skladu s kohezijsko politiko zagotavljalo podporno okolje za razvoj KKS v vzhodni in zahodni kohezijski regiji.

CzK deluje na področjih arhitekture, oblikovanja in vizualne umetnosti, kulturne dediščine, arhivske in knjižnične dejavnosti, knjige, kulturno-umetnostne vzgoje, oglaševanja, glasbene umetnosti, intermedijske umetnosti, medijev, radia in televizije, programske opreme in iger, filma in avdiovizualne dejavnosti, kulturnega turizma in drugega umetniškega ustvarjanja.

Center omogoča: 

  1. vzpostavljanje sodelovanja med KKS, gospodarstvom in podjetji, javnim in zasebnim sektorjem ter akterji podpornega okolja, 
  2. razvoj podjetniških znanj in drugih veščin za hitrejšo rast in razvoj KKS, 
  3. povečanje prisotnosti in prepoznavnosti podjetij, deležnikov v KKS na nacionalnem in mednarodnih trgih, razširitev možnosti za prodor na tuje trge, 
  4. analize potreb in potencialov sektorja, z namenom razvoja sektorja in podpore oblikovanju politik KKS, 
  5. izkoriščanje potencialov informacijskih tehnologij za skupno predstavitev KKS ter povečanje prodaje izdelkov in storitev s področja KKS, 
  6. povečevanje zanimanja in informiranosti širše javnosti in medijev (doma in v tujini) o KKS.
Program in cilji Centra za kreativnost >>

Program in ciljna področja centra
Razvoj
inovativnih
proizvodov,
storitev in
rešitev
Izobraževanje
in mentorstvo
Mreženja
doma in
v tujini
Raziskave
in analize
Spletna
platforma
in ponudba
KKS
Promocija in
komunikacija

Ekipa
Matevž Čelik Vidmar
direktor
Ljubljana
is.oam@kilec.zvetam
072 4845 10
mag. Anja Zorko
pomočnica direktorja, vodja CzK
Ljubljana
is.oam@okroz.ajna
372 4845 10
Mika Cimolini
poslovni vodja programa CzK
Ljubljana
is.oam@inilomic.akim
272 4845 10
Maja Kovačič
koordinatorka projektov CzK
Ljubljana
is.oam@cicavok.ajam
572 4845 10
Marko Podjavoršek
vodja projektov CzK
Maribor
is.oam@kesrovajdop.okram
253 1419 50
Urška Krivograd
koordinatorka projektov CzK
Maribor
is.oam@dargovirk.aksru
253 1419 50
Projektni svet

Projektni svet je posvetovalni organ Centra za kreativnost, ki zagotavlja umeščenost Platforme CzK v slovenski podjetniški in inovacijski ekosistem ter skrbi za kakovost tako izvedbe instrumentov, kot tudi doseganja ciljev projekta CzK. Člane je imenoval Svet javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje. Člani projektnega sveta svoje delo opravljajo prostovoljno, kar pomeni, da ne prejemajo sejnin in drugih nadomestil. Njihova vloga pa je zgolj posvetovalna.

>>Pravilnik o delu projektnega sveta Centra za kreativnost (CzK)

>>Pravilnik za izbor projektov za partnersko mrežo Centra za kreativnost (CzK)

Člani Projektnega sveta CzK

Boštjan Botas Kenda
prorektor Univerze v Ljubljani za področje umetniškega dela, predstavnik strokovne javnosti s področja KKS; predsednik Projektnega sveta CzK

Biserka Močnik
predstavnica Ministrstva za kulturo; podpredsednica Projektnega sveta CzK

Mag. Barbara Žižič
predstavnica Ministrstva za kulturo

Marko Hren
predstavnik Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Natalija Medica
predstavnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologij

dr. Aleš Ugovšek
predstavnik Gospodarske zbornice Slovenija kot vodja področja za tehnološki razvoj in inovativnost

Jernej Pintar

v.d. direktorja Tehnološkega parka Ljubljana d.o.o., predstavnik subjektov podjetniškega in inovativnega okolja (SIO)

Peter Ličen
direktor Lushna d.o.o., predstavnik strokovne javnosti s področja KKS

Dr. Marko Jaklič
Ekonomska fakulteta UL, predstavnik strokovne javnosti s področja KKS